Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden GoedkopeWindowsLicentie.nl

Madrid, 17 Januari 2022

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offerten, facturen, leveringen en op alle met ons gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een overeenkomst erkent afnemer van onze diensten / producten deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Artikel 2: Prijzen & BTW
2.1 Alle aangegeven prijzen met betrekking tot diensten en producten zijn inclusief BTW.
2.2 GoedkopeWindowsLicentie.nl behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden te wijzigen. Zij biedt geen enkele garantie dat geleverde producten of diensten in de toekomst voor dezelfde prijs zullen worden geleverd / aangeboden, als dat zij in het verleden werden gedaan.

Artikel 3: Levering
3.1 Na betaling volgt directe toegang tot het product. De klant ontvangt de login en download gegevens in een automatisch verstuurde e-mail.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1 Alle afnemers van de diensten en/of producten van GoedkopeWindowsLicentie.nl stemmen vrijwillig toe alle risico's van de diensten en software voor eigen rekening te nemen.
4.2 GoedkopeWindowsLicentie.nl en haar werknemers en/of partners worden vrij verklaard van alle medische claims, processen, verlies of schade, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid die ontstaan uit de door ons aangeboden diensten en/of producten. Tevens kan GoedkopeWindowsLicentie.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mentale / psychologische klachten.
4.3 De inhoud van deze website is door met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de GoedkopeWindowsLicentie.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4.4 GoedkopeWindowsLicentie.nl  wijst iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor de beschikbaarheid, accuraatheid, veiligheid of betrouwbaarheid van deze dienst.
4.5 GoedkopeWindowsLicentie.nl  behoudt zich het recht voor om op enig moment de dienst te wijzigen, schorsen of op te heffen met of zonder kennisgeving aan en zonder enige aansprakelijkheid jegens de klant.
4.6 GoedkopeWindowsLicentie.nl behoudt zich het recht voor om gegevens die verzameld worden door GoedkopeWindowsLicentie.nl te gebruiken voor eigen marketing doeleinden.

Artikel 5: Restitutie beleid
Bij aanschaf van een Microsoft licentie en goedkeuring na betaling wordt uw licentie voor verkoop geactiveerd. Na het ontvangen van de licentie heeft u geen recht op restituties of teruggaven. Dit vanwege het feit dat er geen enkele controle kan zijn of de licentie al dan niet gebruikt is of in de toekomst zal gebruikt worden en daarom is een restitutie niet van toepassing zoals de wet ook beschrijft.
Secureweb keurmerk badge.